Inne

Kurs usuwania azbestu

Dzięki szkoleniu poznasz:


• właściwości azbestu i jego wpływ na zdrowie, w tym powiązany skutek palenia
• typy materiałów lub wyrobów, które mogą zawierać azbest i ich najczęstsze zastosowania
• wpływ stanu technicznego materiałów lub wyrobów na poziom uwalniania włókien azbestowych
• postępowanie w kontakcie z materiałami, w przypadku których istnieje podejrzenie, że zawierają azbest
• dostępne źródła informacji o lokalizacji wyrobów zawierających azbest
• przypadki natknięcia się na wyroby podejrzane o zawartość azbestu, w których należy niezwłocznie wstrzymać prace oraz poinformować odpowiednią osobę kierującą robotami
• jakie kroki należy podjąć w celu minimalizacji ryzyka narażenia na szkodliwe działanie azbestu w sytuacji, gdy wyrób podejrzany o zawieranie azbestu jest w złym stanie technicznym lub został przypadkowo uszkodzony – np. ewakuację i zabezpieczenie najbliższego otoczenia oraz poinformowanie odpowiednich osób
Osoba, po ukończeniu szkolenia otrzyma uprawnienia do wykonywania prac takich jak:
- usuwanie pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowych
- prace wyburzeniowe i rozbiórkowe obiektów zawierających azbest
- oraz wszystkie inne pracę z zakresu użytkowania i usuwania azbestu


Zaświadczenie upoważnia do pracy przy azbeście na terenie całej Polski

Aby przystąpić do szkolenia należy posiadać:

  • 18 lat
  • wykształcenie m.in.  podstawowe
  • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie
Kontakt

CSO Sigma

ul. Warszawska 54
05-310 Kałuszyn