Kursy SEP

Uprawnienia elektryczne G1 - dozór

Szkolenia G1 – cel i efekt

Czym są szkolenia SEP?

Szkolenia SEP, czyli Szkolenia Elektroenergetyczne, to specjalistyczne kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień elektryka. Uprawnienia te są niezbędne dla osób, które chcą pracować w branży elektroenergetycznej, zarówno w zakresie eksploatacji, jak i dozoru urządzeń i instalacji elektrycznych. Organizowane przez Centrum Szkolenia Operatorów E-Operator kursy pozwolą Ci uzyskać uprawnienia elektryka, które otworzą przed Tobą drzwi do profesjonalnej kariery w branży elektroenergetycznej.

Co to są uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP to potwierdzenie kwalifikacji osoby do wykonywania określonych prac w zakresie elektroenergetyki. Mogą one dotyczyć różnych zakresów pracy, w zależności od rodzaju uprawnień. W Polsce, uprawnienia te są regulowane przez przepisy prawa i są wymagane do wykonywania wielu specjalistycznych zadań w branży elektroenergetycznej.

Zakres punktowy:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;

4. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;

5. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;

6. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;

7. urządzenia elektrotermiczne;

8. urządzenia do elektrolizy;

9. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

10. elektryczna sieć trakcyjna;

11. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

12. urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;

13. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12;

Informacje o egzaminach i uprawnieniach:

Bezpośrednio po szkoleniu Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzamin ustny, po którym uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji. Kursy prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Jak zdobyć certyfikat SEP G1 online?

Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat. 

Uprawnienia G1 online to sprawdzona inwestycja, która może przynieść wiele korzyści – zwłaszcza w postaci nowych wyzwań zawodowych. Nasze uprawnienia energetyczne to nie tylko kursy sep 1kV. Nasze szkolenia sep G1 skierowane są zarówno do tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z branżą elektroenergetyczną, jak i dla doświadczonych specjalistów poszukujących nowych kwalifikacji. Z nami każdy ma szansę rozwijać swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje zawodowe.

 Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia,
których ważność trwa 5 lat

Zainteresowany? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy na stronie

(Nasi konsultanci oddzwonią natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia).


Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci §4 nie wymaga się potwierdzania posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących:

 1. urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi,
 2. urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.

 

Zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2022 r. wynosi 301 zł.

 

Cena: szkolenie z pomiarami 350 zł brutto/os

          szkolenie bez pomiarów 95 zł brutto/os

  

Jak wygląda proces szkolenia SEP?

 1. Zapisz się na szkolenie: Można to zrobić online, telefonicznie lub mailowo.
 2. Weź udział w szkoleniu: Udział w szkoleniu pozwoli zdobyć niezbędną wiedzę i przygotować się do egzaminu.
 3. Zdaj egzamin: Po szkoleniu trzeba zdać egzamin. Nasza Firma posiada wysoką zdawalność egzaminów, co świadczy o bardzo dobrej jakości przekazywanej wiedzy.
 4. Odbierz uprawnienia: Po zdaniu egzaminu otrzymasz uprawnienia, które potwierdzają Twoje kwalifikacje.
Kontakt

CSO Sigma

ul. Warszawska 54
05-310 Kałuszyn