Kursy SEP

Uprawnienia elektryczne G1 - eksploatacja

Kursy SEP 1 kV – dlaczego warto?

Interesują Cię uprawnienia elektryczne G1? W takim razie przyda Ci się garść informacji. Ważny jest przede wszystkim fakt, że uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Jakie wymagania trzeba spełnić, by stać się odpowiednim kandydatem? Bierze się pod uwagę takie aspekty, jak:

 • pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do szkolenia),
 • wykształcenie minimum podstawowe,
 • potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

Osoba, która chce przystąpić do egzaminu na uprawnienia SEP dozorowe, musi również okazać:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski.

Posiadanie wymaganej wiedzy, dzięki której można wykonywać kursy G1, mogą potwierdzać takie dokumenty, jak:

 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

Zakres punktowy:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;

4. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;

5. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;

6. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;

7. urządzenia elektrotermiczne;

8. urządzenia do elektrolizy;

9. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

10. elektryczna sieć trakcyjna;

11. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

12. urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;

13. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12;

Informacje o egzaminach i uprawnieniach:

Bezpośrednio po szkoleniu Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzamin ustny, po którym uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji. Kursy prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Jak zdobyć certyfikat SEP G1 online?

Osoby przystępujące do egzaminu z Eksploatacji powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń ,instalacji i sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych,
 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat. 

Uprawnienia G1 online to sprawdzona inwestycja, która może przynieść wiele korzyści – zwłaszcza w postaci nowych wyzwań zawodowych. Nasze uprawnienia energetyczne to nie tylko kursy sep 1kV. Jesteśmy także liderem w oferowaniu uprawnienia energetyczne G2 i uprawnienia gazowe G3, które są zgodne z normami Unii Europejskiej. Spośród naszego bogatego katalogu, warto sprawdzić również kursy dla elektryków. Dzięki nim każdy uczestnik zdobędzie odpowiednią wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Zwracamy dużą uwagę na praktyczne aspekty zawodu, uwzględniając najnowsze trendy i rozwój technologiczny. Sprawdź nasze kursy SEP, a na pewno będziesz zadowolony! Nasze szkolenia sep G1 skierowane są zarówno do tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z branżą elektroenergetyczną, jak i dla doświadczonych specjalistów poszukujących nowych kwalifikacji. Z nami każdy ma szansę rozwijać swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje zawodowe.

 Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia,
których ważność trwa 5 lat

Zainteresowany? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy na stronie

(Nasi konsultanci oddzwonią natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia).


Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci §4 nie wymaga się potwierdzania posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących:

 1. urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi,
 2. urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.

Zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2022 r. wynosi 301 zł.

 

Cena: szkolenie z pomiarami 350 zł brutto/os

          szkolenie bez pomiarów 95 zł brutto/os

Kontakt

CSO Sigma

ul. Warszawska 54
05-310 Kałuszyn