Kursy SEP

Uprawnienia elektryczne G1 - pomiary

  • Przeznaczenie: Dla osób chcących zdobyć kompetencje w zakresie dokonywania pomiarów w instalacjach elektrycznych, energetycznych i gazowych.
  • Opis szkolenia: Kurs koncentruje się na teorii i praktyce pomiarów w elektrotechnice, z naciskiem na bezpieczne i precyzyjne wykorzystanie przyrządów pomiarowych.
  • Zakres szkolenia: Teoria pomiarów w elektrotechnice, bezpieczeństwo podczas pracy z przyrządami pomiarowymi, pomiar rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia i inne.
  • Czas trwania: Kilka godzin (możliwość odbycia zdalnie).
  • Egzamin: Forma ustna, świadectwa wydawane w ciągu dwóch tygodni.

Ważność kursów SEP

W dzisiejszych czasach gdy rośnie zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie elektroenergetyki, kursy SEP zyskują na znaczeniu. Uprawnienia SEP, które są formalnym potwierdzeniem kwalifikacji i umiejętności, otwierają wiele drzwi na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wybór odpowiedniego kursu i zdobycie uprawnień stanowi istotny krok w kierunku rozwoju zawodowego każdego specjalisty.

Kontakt

CSO Sigma

ul. Warszawska 54
05-310 Kałuszyn