Kursy SEP

Uprawnienia gazowe G3 - eksploatacja

  • Przeznaczenie: Dla osób zajmujących się eksploatacją i konserwacją urządzeń i instalacji gazowych.
  • Opis szkolenia: Kurs skupia się na bezpiecznej pracy z gazami, ich właściwościach oraz technikach eksploatacji i konserwacji urządzeń gazowych.
  • Zakres szkolenia: Urządzenia do magazynowania paliw gazowych, sieci gazowe, urządzenia do produkcji paliw gazowych i inne.
  • Czas trwania: Kilka godzin (możliwość odbycia zdalnie).
  • Egzamin: Forma ustna, świadectwa wydawane w ciągu dwóch tygodni.
Kontakt

CSO Sigma

ul. Warszawska 54
05-310 Kałuszyn