Urządzenie UDT

Podest ruchomy przejezdny - zwyżka

Kurs operatora Podestu ruchomego (Zwyżka) składa się z dwóch części:

Część teoretyczna przeprowadzana będzie w formie wykładów z wyspecjalizowaną kadrą wykładowców. Wykłady odbywać się będą w siedzibie ośrodka w salach wyposażonych w specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

Część praktyczna przeprowadzana będzie w formie zajęć praktycznych na naszym poligonie.

Nasi wykładowcy oraz instruktorzy dopasują terminy oraz przebieg szkolenia do potrzeb uczestników. Szkolenia przeprowadzamy w formacie weekendowym, dziennym bądź popołudniowym.

Kursanci otrzymają Materiały Szkoleniowe pozwalające przygotować się do egzaminu.

Cel szkolenia

Kurs operatora Podestu ruchomego (Zwyżka) ma na celu przygotowanie uczestników kursu do pracy jako operator koparkoładowarki oraz prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania wyżej wymienionego zawodu. Aby pracować maszyną niezbędne jest posiadanie Państwowych Uprawnień oraz Zaświadczenia Kwalifikacyjnego wydawanego przez UDT. Aby uzyskać uprawnienia państwowe należy ukończyć kurs w wyspecjalizowanej jednostce szkolącej oraz uzyskać pozytywny wynik z egzaminu państwowego zdawanego przed Komisja Egzaminacyjną powołana przez Urząd Dozoru Technicznego.

Aby przystąpić do szkolenia należy posiadać:

  • Ukończone 18 lat
  • Wykształcenie minimum podstawowe

Program Szkolenia

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

  • Zasady BHP
  • Ogólna budowa i obsługa podestów ruchomych
  • Technologia robót realizowanych podestami ruchomymi

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

  • Instruktaż wstępny i stanowiskowy
  • Wykonywanie ruchów roboczych podestem roboczym bez obciążenia i z obciążeniem
  • Obsługa podestu ruchomego
  • Wykonywanie obsługi technicznej codziennej

Łączenie szkoleń

Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu na więcej niż Jedną Specjalizacje. Wszystkie szczegółowe informacje uzyskasz kontaktując się z Nami. Dane kontaktowe znajdziesz na dole strony albo klikając w zakładkę KONTAKT.

Cena szkolenia

Cena szkolenia to 850 zł*
W przypadku udziału w więcej niż jednym szkoleniu na kursantów czekają Atrakcyjne Promocje.
Do ceny szkolenia należy doliczyć opłatę za egzamin oraz wydanie uprawnień w wysokości 250 zł *

Kontakt

CSO Sigma

ul. Warszawska 54
05-310 Kałuszyn