Dofinansowania

Skorzystaj z możliwości finansowania Twojego szkolenia

Wypełnij i wyślij poniższy formularz:

Forma opodatkowania

Wielkość przedsiębiorstwa:
zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.):

Osoba /osoby uprawniona/e do reprezentacji i podpisania wnioskowanej umowy:
(zgodnie z dokumentem rejestrowym lub załączonym pełnomocnictwem)

Osoba wyznaczona do kontaktu z Urzędem:

 1. mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  • a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro
 2. mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  • a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą
 3. średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  • a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  • b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą

 
Kontakt

CSO Sigma

ul. Warszawska 54
05-310 Kałuszyn