Inne

kurs Hakowego

Kurs Sygnalista-Hakowego, składa się z dwóch części:

Część teoretyczna przeprowadzana będzie w formie wykładów z wyspecjalizowaną kadrą wykładowców. Wykłady odbywać się będą w siedzibie ośrodka w salach wyposażonych w specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

 

 

Część praktyczna przeprowadzana będzie w formie zajęć praktycznych na naszym poligonie.

Nasi wykładowcy oraz instruktorzy dopasują terminy oraz przebieg szkolenia do potrzeb uczestników. Szkolenia przeprowadzamy w formacie weekendowym, dziennym bądź popołudniowym.

Kursanci otrzymają Materiały Szkoleniowe pozwalające przygotować się do egzaminu.

Osoba kończąca nasze szkolenie, będzie posiadała wszystkie praktyczne umiejętności i wiedzę teoretyczną, potrzebną do pracy w zawodzie hakowego. Nabyte kwalifikacje umożliwią jej pracę przy budowach, w magazynach i składach materiałów budowalnych. Równa się to więc zdobyciu możliwości pracy na stanowisku o wysokim zapotrzebowaniu.  

Poza tym nasze szkolenia są przygotowane pod kątem otrzymania uprawnień gwarantujących pracę nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz Norwegii.  

Nasze kursy zostały opracowane zgodnie ze standardami ISO 15513, OMHEC, LOLER 98 i PUWER. Oferujemy przygotowanie na pierwszy oraz drugi stopień. 

 

Aby przystąpić do szkolenia należy posiadać:

  • Ukończone 18 lat
  • Wykształcenie minimum podstawowe
  • Jeżeli kursant posiada już jakiekolwiek uprawnienia wydane przez IMBiGS powinien przedstawić książkę potwierdzającą zdobyte uprawnienia.
Kontakt

CSO Sigma

ul. Warszawska 54
05-310 Kałuszyn